Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravotní rizika mikrovlné trouby

1. 8. 2011

Proč vlastně tento článek? 

…no, je to jednoduché: z toho, co přijímáme, žijeme. 

Proto je velmi dobré se soustředit na přípravu jídla a na jeho další spotřebu. Žijeme nejen z vitamínů a minerálů, ale také z jejich hodnoty, co se týká energie, nebo „duchovního náboje“.   

Byla jsem vychovávána na typicky českém jídle. Rajská, svíčková, knedlíky, to vše bylo součástí našeho dětského jídelníčku, když v 90. letech přišlo hitové šílenství mikrovlných trub,bohužel se stala i součástí naší kuchyně. Čím více jsem si začínala uvědomovat souvislosti svého života, postupnými krůčky jsem začala stravu kompletně měnit. V době,kdy jsem začínala pracovat s energiemi Reiki a Shamballa 1024, začínala jsem čím dál více cítit, že tepelně upravené jídlo z mikrovlnky chutná jinak a mému tělu nedodává potřebné vitamíny, které jídlo obsahovalo. Vydala jsem se tedy prozkoumat na internetu vědecké průzkumy, které mi odhalily mnohá tajemství. 

Osobně jsem mikrovlnku přestala ihned používat a důvodem jsou výzkumem odhalená a potvrzená fakta, tvořící obsah tohoto článku. 

Smyslem tohoto článku je seznámit Vás s prověřenými důkazy o tom, že „mikrovlnné vaření“ nejenže není přirozené ani zdravé, ale že je pro nás daleko nebezpečnější, než si je vůbec kdo ochoten představit. Je možné, že milióny lidí nevědomky obětují své zdraví výměnou za pohodlí mikrovlné trouby? A proč bylo v Sovětském svazu už v roce 1976 zakázáno používat k vaření mikrovln?

Zamlčování faktů a důkazů ve prospěch obchodu a průmyslu je obecně známá praxe. Kvůli tomu v blažené nevědomosti a bez znalosti vedlejších účinků a nebezpečí pokračujeme v bombardování potravin mikrovlnami, v domnění, že je to tak dobře a zabíjíme vlastně sami sebe..

Seznámím vás s řadou nezodpovědně skrývaných faktů a bude jen na vás, jaké z nich vyvodíte důsledky.   

dite_meloun.jpg

 Vědecké důkazy a fakta 

V porovnávací studii účinků konvenčním způsobem a v mikrovlnce připraveného jídla, zveřejněné (1992) v německém RAUM & ZEIT (obdoba časopisu Vesmír), čteme:  

Základní hypotéza přírodní medicíny uvádí, že zavedení neobvyklých molekul a do lidského těla s největší pravděpodobností způsobí více škody než užitku. 

V mikrovlnami připravené stravě jsou pozměněné molekuly i přidaná energie; obojí je v jídle vařeném způsobem užívaným už od objevu ohně nepřítomné. 

Uměle generované mikrovlny, jako v mikrovlnné troubě, jsou produktem střídavého proudu a vyvolávají až miliardu a více zvratů polarity za sekundu v každé molekule potravy, na niž narazí. 

Jedna z krátkodobých studií podchytila významné, znepokojující změny v krvi jednotlivců, takřka bezprostředně po konzumaci mikrovlnami upraveného mléka a zeleniny.   

Osm dobrovolníků jedlo různé kombinace stejných jídel připravených odlišným způsobem, přičemž všechna jídla zpracovaná mikrovlnnou troubou způsobila významné změny v jejich krvi.  

Zatím co hodnota hemoglobinu poklesla, stoupla u všech hladina bílých krvinek a cholesterolu. Ke zjištění energických změn v krvi bylo použito luminiscenčních [světélkujících] baktérií. Po vystavení účinkům krevního séra, získaného po strávení potravy upravené mikrovlnami, byl pozorován významný nárůst jejich vyzařování. 

Odkud pocházejí tyto poznatky? 

Švýcarská klinická studie  

Dr. Hans Ulrich Hertel, dnes penziono-vaný vědec zabývající se výživou, pracoval řadu let u velké švýcarské potravinářské společnosti obchodující v celosvětovém měřítku. Před lety byl propuštěn z práce, kvůli námitkám vzneseným vůči jistým zpracovatelským metodám, zbavujícím potraviny přirozených vlastností.  

Společně s kolegou, profesorem Laussanské univerzity, uveřejnili v roce 1991 zprávu o výzkumu, v níž oznámili, že potrava připravovaná v mikrovlnné troubě může pro naše zdraví představovat větší riziko než jídlo vařené obvyklým způsobem.

V článku, který se objevil také v 19. čísle Journal Franz Weber, uvedli, že jídlo připravené mikrovlnami má na krev rakovinotvorné účinky. V článku byly zveřejněny i výsledky již zmíněného výzkumu. Obálku seriózního časopisu tehdy zdobil ponurý obrázek Smrtky nesoucí mikrovlnnou troubu..

Dr. Hertel byl prvním západním vědcem, který nejen koncipoval, ale i provedl kvalitní klinickou studii účinků mikrovlnami zpracovaných živin na krev a fyziologii lidského těla. Tato skromná, ale zcela kontrolovaná studie vynesla na světlo jak mocné jsou degenerativní síly produkované v mikrovlnné troubě a nástrahy dřímající v takto zpracované potravě. Vědecký závěr ukázal, že mikrovlnné vaření mění vnitřní skladbu živin v potravě, že se tyto změny projevují a participují na krvi a mohou vyvolat degenerace v lidském organizmu.    

Výsledky klinických studií ukazují, že elektromagnetické záření mikrovlnné trouby poškozuje potraviny a mění vařené substance na organotoxické a karcinogenní látky. Výsledky tohoto výzkumu prozrazují, že mikrovlnné trouby jsou mnohem škodlivější, než jsme se domnívali.

 

 

ovoce.jpg

 

Souhrn některých výsledků:  

* po ozáření připravovaného masa mikrovlnami se vytvořil d-nitrosodiethanolamin (nechvalně známý karcinogen); 

* část aminokyselin obsažených v mléce a obilných zrnech konvertovala po ozáření na karcinogeny; 

* rozehřátím zmrazených plodů konvertovaly v jejich částech obsažené glykosidy a galactosidy na karcinogenní látky; 

* už po extrémně krátké expozici konvertovaly rostlinné alkaloidy v syrové, vařené i zmrazené zelenině na karcinogeny; 

* karcinogenní volné radikály se tvořily ve všech mikrovlnami zpracovaných rostlinách, obzvláš» v kořenové zelenině.  

Snížení výživné hodnoty potravin  

Ruští výzkumníci u testovaných potravin mimo jiné zjistili také významné zrychlení strukturální degradace, vedoucí k úbytku výživné (nutriční) hodnoty o 60 až 90 procent.Mezi zjištěné změny patří:

* Snížení biologické dostupnosti komplexu vitamínů B, vitamínu C a E, včetně hlavních minerálních a lipotropických faktorů u všech testovaných potravin.

* Různé druhy poškození celé řady rostlinných substancí, jako alkaloidů, glykosidů, galaktosidů a nitrilosidů.

* Degradace nukleoproteinů v mase.  

Mikrovlnná choroba 

Rusové vyšetřili tisíce dělníků, vystavených za dubiózních okolností působení mikrovln (během vývoje speciálního radaru v padesátých letech). Výzkum odhalil nesmírně závažná zdravotní rizika. Rusové pak definovali striktně dodržovanou hranici expozice: 10 mikrowatt pro zaměstnance a pro nezúčastněné 1 mikrowatt.  

V knize Roberta O. Beckera, The Body Electric, je popsán ruský výzkum negativních zdravotních účinků mikrovlnného záření, v souhrnu označených jako „mikrovlnná choroba“. Na straně 314, Becker uvádí:   

Jejím prvním příznakem je nízký krevní tlak a zpomalený puls. Pozdějšími a nejběžnějšími projevy jsou chronická podrážděnost sympatetického nervového systému [stresový syndrom] a vysoký krevní tlak.  

Tato fáze také nezřídka zahrnuje bolesti hlavy, závratě, bolesti očí, nespavost, popudlivost, úzkost, žaludeční křeče, svalovou tenzi, neschopnost koncentrace, vypadávání vlasů, plus zvýšený výskyt zánětů slepého střeva, šedého zákalu, problémy s plodností a rakovinu. Chronické příznaky nakonec mohou vést ke kritickému vyčerpání nadledvinek a ischemické srdeční chorobě [blokování věnčitých tepen a infarktu].

Podle Dr. Lee byly u konzumentů mikrovlnami zpracovaných potravin zjištěny změny v krevní chemii a zvýšená míra výskytu jistých chorob.  

Uvedené symptomy mohou vyvolat následující změny: 

 * Byla zjištěna lymfatická onemocnění, vedoucí ke snížení schopnosti ochrany organizmu vůči některým druhům rakoviny.  

* Byl zjištěn zvýšený objem formací rakovinotvorných buněk v krvi.

* Byl zjištěn zvýšený výskyt žaludeční a střevní rakoviny.

* Byl pozorován zvýšený stupeň zažívacích potíží, vedoucí až k postupnému zhroucení vylučovacího systému.  

Vystavení vlivu tomuto záření má nepředvídatelné negativní účinky na člověka. Krátce poté kdy rusové započali s pokusy, zjistili díky důmyslnému vybavení, že lidský organizmus není schopen strávit látky a substance vznikající v mikrovlnami zpracované stravě. Zjištění, že už pouhé vystavení potravin účinkům energetického pole samo o sobě stačí k vyvolání natolik nepříznivých vedlejších účinků, vedlo nakonec až k tomu, že používání jakéhokoliv druhu mikrovlnných zařízení k úpravě potravin bylo v sovětském státě v roce 1976 zákonem zakázáno. 

 

jahody.jpg

 

Krátké shrnutí 

1) Konzumace stravy zpracované mikrovlnkou působí dlouhodobá a trvalá poškození mozku, způsobená „vyskratováním“ mozkových elektrických impulsů [depolarizací nebo demagnetizací mozkové tkání].

 

2) Lidské tělo nemůže metabolizovat [přijmout, strávit] cizí nepřirozené vedlejší produkty, vznikající v mikrovlnami zpracovaném jídle.

 

3) Produkce mužských a ženských hormonů se při trvalé konzumaci mikrovlnami zpracované stravy zastavuje anebo mění.

 

4) Účinky vedlejších produktů z mikrovlnami zpracovaného jídla jsou uvnitř lidského těla reziduální [dlouhodobé, trvalé].

 

5) Minerály, vitamíny a živiny v každém mikrovlnami zpracovaném jídle jsou redukované nebo pozměněné tak, že z nich lidské tělo má malý nebo vůbec žádný užitek; v horším případě organizmus absorbuje směsi látek, které nedokáže zpracovat ani vyloučit.

 

6) Minerály obsažené v zelenině se při vaření v mikrovlnné troubě mění na rakovinotvorné volné radikály.

 

7) Mikrovlnami zpracovaná jídla vyvolávají žaludeční a střevní rakovinu [tumory]. To možná zčásti vysvětluje prudký nárůst onemocnění rakovinou tlustého střeva.

 

8) Trvalá konzumace potravin zpracovaných mikrovlnami vyvolává množení rakovinových buněk v lidské krvi [dennodenní „pohodlně ohřívaná“ porce ranního mléka...].

 

9) Dlouhodobé požívání jídla zpracovaného mikrovlnami způsobuje poruchy imunitního systému v důsledku změn lymfatických žláz a složení krevního séra.  

10) Požívání mikrovlnami zpracované stravy vyvolává ztráty paměti, koncentrace, emocionální nestabilitu a úbytek inteligence. 

 

Věřím, že Vám tento článek přinesl zajímavé informace,které Vám pomohou na Vaší cestě.

Originální články si můžete přečíst:   

http://www.nexusmagazine.com 

http://ecclesia.org/lawgiver/microwave.asp

 

 

 

268828_183986728328213_106716186055268_491389_994790_n.jpg

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 208872
Měsíc: 2492
Den: 38