Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citáty - P. Coelho

16. 12. 2011

 Jaká je to síla, která nás odvrací od pohodlí známého a nutí nás přijímat nové výzvy, i když víme, že všechna sláva tohoto světa je tak pomíjivá? Věřím, že tento impuls můžeme nazvat hledáním smyslu života. Po mnoha letech hledání definitivní odpovědi na tuto otázku v knihách, výtvarném umění a ve vědě, kdy jsem kráčel jak po bezpečných stezkách, tak i po těch riskantních, jsem získal množství odpovědí. Dospěl jsem k přesvědčení, že v tomto světě se žádné definitivní odpovědi nedočkáme – ale že nakonec, v okamžiku, kdy staneme před tváří Stvořitele, pochopíme všechny příležitosti, které nám život nabízel.
Projev při převzetí ceny Brazilské literární akademie

Když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil.
Alchymista

Jenom jediné znemožňuje sen: strach z neúspěchu
Alchymista

Láska nikdy neodloučí muže od jeho Osobního příběhu.
Alchymista

Dobrý boj je boj, který vedeme ve jménu svých snů, byl přenesen z bitevních polí do hlubin našich duší.
Poutník

Všichni nevnímáme sny stejně.
Alchymista

Žádné srdce nikdy netrpělo, když se vydalo hledat své sny.
Alchymista

Všechny bitvy v životě slouží k tomu, aby nás něčemu naučily – i ty, které prohráváme.
Pátá hora

Existuje porážka, ale ne utrpení. Skutečný bojovník ví, že i když prohraje bitvu, zdokonalí při ní své schopnosti vládnout mečem. A příště dokáže bojovat mnohem obratněji.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen.
Alchymista

Svět spočívá v rukou těch, kteří mají odvahu snít.
Valkýry

Pokud máš minulost, s níž nejsi spokojen, zapomeň na ni, hned teď. Představ si pro sebe nový život a uvěř v něj. Soustřeď se jenom na ty okamžiky, v nichž jsi dosáhl toho, po čem jsi toužil. To ti dodá sílu, pomůže ti získat, po čem jsi toužil.
Pátá hora

Pán přiřkl každému lidskému věku jiné obavy.
Pátá hora

Prvním příznakem toho, že zabíjíme naše sny, je nedostatek času. Druhým příznakem, že naše sny jsou mrtvé, je jistota. Třetím příznakem smrti našich snů je smíření.
Poutník

Jakmile se lidé rozhodnou čelit problému, zjistí, že jsou mnohem schopnější vyřešit ho, než si mysleli.
Záhir

V každém z těchto 365 dní se budu na všechno a na všechny dívat jako by to bylo poprvé – hlavně na maličkosti.
Fejeton – Jako by to bylo poprvé

Všichni vyrůstáme a měníme se. Všímáme si jistých slabostí, které je třeba napravit, a i když se někdy nerozhodneme pro to nejlepší řešení, stejně pokračujeme dál.
Záhir

Když odvážně hledáme lásku, láska se nám odhalí a my nakonec budeme přitahovat další lásku. Jestliže nás miluje jeden člověk, pak nás milují všichni.
U Řeky Piedra jsem usedla a plakala

Máme tendenci vyhledávat život v zajetí, protože jsme si zvykli vnímat svobodu jako něco bez hranic a bez zodpovědnosti.
Fejeton – V zákoutích srdce

Život se skládá z prostých věcí a ona už byla unavená hledáním něčeho – ani přesně nevěděla čeho.
Jedenáct minut

Andělé se ukazují těm, kdo přijmou světlo a poruší smlouvu s temnotou.
Valkýry

Bojovník své věří vlastní cestě a nepotřebuje tedy dokazovat, že cesta jiného člověka je mylná.
Rukověť bojovníka světla

V každém okamžiku života stojíme všichni jednou nohou v pohádce a druhou máme nad propastí.
Jedenáct minut

Zvolit si jednu cestu znamená zavrhnout všechny ostatní. Když se budete snažit kráčet po všech cestách, nakonec zjistíte, že nejdete po žádné.
Brida

Když putujete za svým cílem, všímejte si při tom cesty. Cesta nás učí, jak co nejlépe dorazit do cíle, a obohacuje nás, když po ní kráčíme.
Poutník

Žádný bojovník se nenechá zastrašit, když hledá to, co potřebuje. Bez lásky není ničím.
Rukověť bojovníka světla

Výzva nepočká. Život se neohlíží zpátky. Týden je víc než dostatečné množství času, abychom se rozhodli, jestli přijmeme svůj osud nebo ne.
Ďábel a slečna šantal

Tvé srdce je tam, kde je tvůj poklad. A tvůj poklad musí být nalezen, aby všechno to, co jsi cestou objevil, mohlo mít smysl.
Alchymista

Vždycky máme sklony vidět věci, které neexistují, a být slepí k velkým životním ponaučením, které máme přímo před očima.
Poutník

Když hledáme v životě něco důležitého, neznamená to, že se musíme vzdát všeho ostatního.
Brida

Světská sláva je pomíjívá a neměli bychom poměřovat své životy jí, ale tím, zda se rozhodneme naplnit svůj osobní příběh, uvěřit svým utopiím a bojovat za své sny. My všichni jsme hrdiny svých životů – a jsou to vždycky bezejmenní hrdinové, kteří po sobě zanechají nejhlubší stopy.
Projev při převzetí ceny brazilské akademie

Jediný způsob, jak si správně vybrat, je zjistit, jaké rozhodnutí by bylo tím špatným, prozkoumat jeho následky beze strachu, a teprve potom si zvolit.
Poutník

Když odložíme sklizeň, ovoce shnije, ale když odložíme řešení problémů, porostou dál.
Pátá hora

Člověk se musí rozhodnout, v tom spočívá jeho síla: v moci jeho rozhodnutí.
Pátá hora

Ztráta každého z těch mužů, které jsem milovala, bolela. Ale teď jsem přesvědčena, že člověk nemůže nikoho ztratit, protože nemůže nikoho vlastnit. To je zkušenost, kterou vám poskytne svoboda: můžete mít ty nejdůležitější věci na světě, aniž byste je museli vlastnit.
Jedenáct minut

Když začneš slibovat něco, co ještě nemáš, přestaneš o to usilovat.
Alchymista

Abychom žili naplno, je třeba zůstávat neustále v pohybu – jenom tak může být každý den jiný než ten před ním.
Záhir

Vzdálenost k vrcholku hory je vždycky delší, než si myslíme. Vždycky přijde okamžik, kdy to, co se zdá na dosah ruky, je ve skutečnosti na hody daleko.
Fejeton – návod, jak zdolat horu

Nejprostší věci jsou ty nejneobvyklejší a jenom mudrci je mohou vidět.
Alchymista

Vítězství vám dodá sebedůvěru, ale nesmí se stát břemenem, které byste s sebou nesli dál.
Fejeton – když se učíme vyhrávat

Chuť našich objevů je tím nejsladším medem, jaký kdy ochutnáme.
Záhir

Cesta předpokládá úctu ke všemu, co je malé a jemné. Poznej vždy správný okamžik, kdy je třeba zaujmout určitý postoj.
Rukověť bojovníka světla

Když přestanete pochybovat, přestanete postupovat kupředu.
Brida

Vždycky je důležité poznat, že něco dospělo do konce. Uzavírání kruhů, zavírání dveří, dopsání kapitol – nezáleží na tom, jak to nazveme. Záleží na tom, abychom dokázali nechat za sebou v minulosti ty životní epizody, které už skončily.
Záhir. 

Jenom když přijmeme své touhy, získáme představu o tom, kdo jsme.
Brida

Když někdo miluje, vůbec nemusí rozumět tomu, co se děje, protože všechno se začne dít v nás.
Alchymista

Každý bojovník světla potřebuje lásku. Náklonnost a něha patří k jeho přirozenosti. Bojovník světla vyhledává samotu, ale nepodléhá jí.
Rukověť bojovníka světa

Už od počátků časů lidé poznávali pravou lásku podle světla v očích.
Brida

Pro bojovníka světla neexistuje nemožná láska. Nedá se odradit mlčením, lhostejností nebo odmítnutím. Ví, že pod ledovou maskou, kterou si lidé nasazují, je vřelé srdce. Bez lásky není ničím.
Rukověť bojovníka světla

Lásku nemůžeme najít v někom jiném, ale jen sami v sobě: prostě ji probudíme. Ale aby se to stalo, potřebujeme druhého člověka.
Jedenáct minut

Nejsilnější láska je ta, která může dát najevo svou křehkost.
Jedenáct minut 

Ten, kdo miluje, dobyl svět a nebojí se žádné ztráty. Pravá láska je čin bezpodmínečné kapitulace.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Jakmile se vydáme hledat lásku, láska se vydá hledat nás. A zachrání nás.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Někdy může naprosto nepodstatná událost proměnit všechno krásné v okamžik úzkosti. Lpíme na hledání smítka v oku a zapomínáme se dívat na hory, pole a olivové háje.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Smutek netrvá věčně, když se vydáme za tím, po čem jsme vždycky toužili.
Pátá hora

Když člověk miluje, je všechno ještě smysluplnější.
Alchymista

Všechno je dovoleno, až na jedno – přerušit projev lásky.
Poutník

Všichni známe lidi, kteří se snaží skrýt svou laskavost za ironii a lhostejnost, jako by láska byla synonymem pro slabost.
Fejeton – Poznámky do neexistujícího deníku

Nikdo nemůže toužit po Boží lásce, pokud nejdřív nezažil lásku lidskou.
Fejeton – Krize a jejich nástrahy

Láska je plná pastí. Když se jí zachce odhalit se před námi, ukáže nám jenom své světlo a nedovolí nám vidět stíny, které toto světlo vrhá.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Naše životní podmínky způsobují, že máme sklon vydávat ze sebe jen to nejlepší, protože vždycky toužíme po lásce a uznání.
Záhir

Láska je vždycky nová. Nezáleží na tom, jestli v životě milujeme jednou, dvakrát nebo desetkrát. Vždycky zjistíme, že při tom musíme čelit neznámým situacím.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Už od počátku světa se lidé snaží pochopit ho prostřednictvím lásky.
Brida

Všichni, kdo milují, musí objevit, jak ztratit sami sebe a poté se znovu najít.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Existuje jen jediný hřích – nedostatek lásky. Buď odvážný, buď schopný lásky, i když ti láska může připadat strašlivá a zrádná. Nacházej v lásce radost. Nacházej v lásce radost ve vítězství. Jdi tam, kam tě vede tvé srdce.
Valkýry

Na tomhle světe je vždycky jeden člověk, který na druhého čeká, ať už uprostřed pouště, nebo ve velkém městě. A když se tito dva lidé sejdou a jejich oči se střetnou, minulost i budoucnost pozbude významu a zůstane jenom tenhle okamžik naprosté jistoty, že všechno pod sluncem napsala stejná Ruka, Ruka, která probouzí Lásku, a že ta stvořila spřízněnou duši pro každého, kdo pod tím sluncem pracuje, odpočívá a hledá poklady. Bez toho by naše lidské sny postrádaly smysl.
Maktub

Není obtížné si znovu vybudovat život. Stačí si uvědomit, že máme stejnou sílu jako předtím, a využít ji pro své dobro.
Pátá hora

Život vždy čeká, až dojde k několika krizím, než se před nimi odhalí v celé své nádheře.
Jedenáct minut

Bůh soudí strom podle ovoce, ne podle kořenů.
Rukověť bojovníka světla

Jen ten, kdo najde život, může nalézt poklady.
Alchymista

Bůh ve své nekonečné moudrosti ukryl peklo uprostřed ráje, aby nás udržel ve střehu.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Nikdo neví, co se stane v příštích pěti minutách, a přece jdou lidé stále vpřed, protože důvěřují, protože věří.
Brida

Bojovník přijme porážku. Nechová se k ní netečně ani se nepokouší udělat z ní vítězství.
Pátá hora

Řekla, že není ani šťastná ani nešťastná, a proto už nemůže dál. Každý člověk zná rozsah vlastního utrpení a pozná i to, když jeho život naprosto postrádá smysl.
Veronika se rozhodla zemřít. 

Když stojíme nahoře, všechno vypadá hrozně malé. Naše sláva i naše smutky ztrácejí význam. Zanecháváme dole všechno, čeho jsme dosáhli i co jsme ztratili. Z vrcholu hory můžeš vidět, jak je svět velký a jak široký je obzor.
Pátá hora

Bojovníci světla si nejsou vždy jisti, co tu vlastně dělají. V mnoha bezesných nocích si říkají, že jejich život nemá smysl. Proto jsou bojovníky světla. Protože pochybují. Protože se ptají. Protože hledají nějaký důvod – a určitě jej najdou.
Rukověť bojovníka světla

Když to nejméně čekáme, život nám položí do cesty překážku, aby vyzkoušel naši ochotu se změnit.
Ďábel a slečna Chantal

Všechno mi napovídá, že se právě chystám špatně rozhodnout, ale dělat chyby patří k životu. Co ode mě svět chce? Chce, abych nikdy neriskovala, abych se vrátila tam, odkud jsem vyšla, jen proto, že nemám odvahu říct životu „ano“?
Jedenáct minut

Má nesmírná vůle milovat se mi vrátila, když jsem si uvědomil, že můj život má přesně takový smysl, jaký jsem si zvolil.
Pátá hora

Jsme bojovníci světla. Silou své lásky a své vůle můžeme změnit vlastní osud a osud většiny lidí.
Valkýry

V každém okamžiku našeho života se vyskytnou události, které by se mohly stát, ale nestanou. Existují kouzelné okamžiky, které nás minou bez povšimnutí, a pak náhle ruka osudu změní náš vesmír.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Nikdy se nestyď – přijmi, co ti život nabízí, a hleď pít z číší, jež jsou před tebou. Všechna vína je třeba pít – z některých jen doušek, z jiných celou láhev. Jen ten, kdo ochutnal trpké víno, pozná to dobré.
Brida

Jakmile se člověk rozhodne, pohrouží se ve skutečnosti do mocného proudu, a ten ho unáší na místo, na které v okamžiku rozhodování vůbec nepomyslel
Alchymista

Když člověk najde svou cestu, neměl by se bát. Potřebuje odvahu, aby se dokázal ztratit. Zklamání, ztráty a zoufalství jsou Boží nástroje, jimiž nám ukazuje cestu.
Brida

Člověk se neutopí proto, že se ponoří, ale proto, že zůstane pod vodou.
Rukověť bojovníka světla

Zjistila jsem, že hledání může být stejně zajímavé jako nacházení – pokud překonáme svůj strach.
Brida

Než naši zahradu zničí silná bouře, sesílá nám nenápadná varování, která my ve své lenosti přehlížíme.
Fejeton – Krize a jejich nástrahy

Když se všechny dny zdají stejné, vždycky je to proto, že lidé si neuvědomují, co dobrého jim život ukazuje.
Alchymista

V životě nastávají chvíle, kdy jediná možnost je přestat se ovládat.
Brida

K dosažení svého snu potřebuje bojovník pevnou vůli – a nesmírnou schopnost odevzdanosti.
Rukověť bojovníka světla

Jakmile není možné se vrátit, musíme se starat jen o to, jak jít nejlíp vpřed.
Alchymista

Nepotřebujeme vědět „jak“ nebo „kam“, ale existuje jedna otázka, kterou bychom si měli položit pokaždé, když s něčím začínáme: „Proč to dělám?“
Valkýry

Vydáváme se do světa hledat svoje sny a ideály. Často hledáme na těch nejnepřístupnějších místech to, co máme na dosah ruky.
Maktub

Když hledáte svůj osud, často zjistíte, že musíte změnit směr své cesty.
Pátá hora

Historie se změní jen tehdy, když budeme umět využít energii lásky, stejně jako využíváme energii větru, moře a atomu.
Záhir

Existují okamžiky, kdy musíte být připraveni podstoupit riziko, udělat něco bláznivého.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Život vám uštědří lekce v okamžiku, kdy jste na ně připravení, a pokud dokážete číst znamení, zjistíte všechno, co potřebujete vědět, abyste mohli udělat příští krok.
Záhir

Ti, kteří slibují něco, co nedokážou splnit, skončí jako bezmocní a zoufalí, a stejný osud čeká na ty, kteří jejich slibům uvěří.
Ďábel a slečna Chantal

Odvaha neznamená nemít strach, ale schopnost nenechat se tímto strachem ochromit.
Fejeton – Hakagure a cesta samuraje

Odvaha je nejdůležitější vlastností toho, kdo hledá Řeč světa.
Alchymista

Až do konce života měj na paměti vše dobré, co vzešlo z obtíží. Je to důkaz tvých schopností, který ti dodá sebedůvěru před jakoukoli překážkou.
Rukověť bojovníka světla

První velkou ctností toho, kdo hledá duchovní cestu, je Odvaha.
Valkýry

Znamení – někdy nevyzpytatelná, jindy velmi zřetelná – jsou všude kolem nás. Ale pokud mají posloužit jako cestovní mapa, musíme je interpretovat velmi přesně.
Rukověť bojovníka světla

Když změníte způsob, jímž děláte věci, umožníte, aby ve vás vyrostl nový člověk.
Poutník

Tím nejvznešenějším, co může člověk zažít, je přijmout Tajemství.
Brida

Život je velice rychlý. Přenese nás z ráje do pekla během jediné vteřiny.
Jedenáct minut

Někdy k nám některé Boží požehnání přijde jako rána, která roztříští okno.
Brida

Ten, kdo zasahuje do Osobního příběhu druhých, nikdy neobjeví svůj.
Alchymista

Sázky a smlouvy uzavíráme s anděly – nebo s ďábly.
Valkýry

Pán se spokojeně usmívá, protože právě tohle chce – aby každý převzal zodpovědnost za svůj život.
Pátá hora

Když máme před sebou velice důležité rozhodnutí, nejlepší je věřit svým impulsům, vášni, protože rozum se nás často snaží odvrátit od našeho snu, tvrdí nám, že ještě nenastal ten pravý čas. Rozum se bojí překážky, ale intuice vychutnává život a jeho výzvy.
Projev při převzetí Ceny Brazilské literární akademie. 

Každý člověk má na zemi dar. Před některými se odhalí sám od sebe, jiní se musejí snažit, aby ho našli.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Dar patří každému, kdo se ho rozhodne přijmout. Stačí jen věřit a nebát se dělat chyby.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Nevím, jestli můžu mít rád poušť, ale právě poušť skrývá můj poklad.
Alchymista

Proto se andělé vracejí a potřebují, abychom je slyšeli, protože jen oni nám mohou ukázat cestu, nikdo jiný.
Valkýry

Loď je nejbezpečnější v přístavu, ale kvůli tomu se lodě nestavějí.
Mágův deník

Každý člověk na Zemi má poklad, který na něj čeká.
Alchymista

Všichni máme právo pochybovat nad svým úkolem, a dokonce ho i na někdy zavrhnout. Musíme udělat jen jednu věc: nikdy na něj nezapomínat.
Pátá hora

V noci někdy bojovník světla nemá kde spát, jindy trpí nespavostí. „Patří to k věci,“ uvažuje bojovník. „Já sám jsem se rozhodl, že tudy půjdu.“
Rukověť bojovníka světla

Věřím, že každý den se lidem nabízí příležitosti udělat to nejlepší možné rozhodnutí ve všem, do čeho se pouštějí.
Záhir

Při Dobrém boji jsou útok nebo útěk jen součástí boje; ale ne ochromení strachem. Dobrý boj je ten, do nějž se pouštíme, protože to chce naše srdce.
Poutník

Nikdo se nemůže vyhnout porážce. Proto je lepší prohrát několik bitev v boji za své sny, než se nechat porazit, aniž bychom věděli, proč bojujeme.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Když se zřekneme svých snů, nalezneme klid a prožíváme krátké období pokoje, ale mrtvý sen v nás začne hnít a otráví ovzduší, v němž žijeme. Naděje, že se tak vyhneme Boji – zklamání a porážce – se stane jediným dědictvím naší zbabělosti.
Poutník

Nikdy nesmíme polevit, i když dojdeme tak daleko.
Alchymista

Nesnaž se být odvážný, když stačí být inteligentní.
Poutník

Zkoušky mohou být těžší, než si člověk dovede představit. Ale jsou nezbytné k tomu, abychom se něco naučili. A každá z nich nás přivádí blíž k uskutečnění našich snů.
Rukověť bojovníka světla

Během života se můžeme dopustit sousty chyb, až na tu chybu, která nás zničí.
Veronika se rozhodla zemřít

Nepřízeň existence nikdy nezdolá člověka, který si udržuje stálé přátele; má dost sil, aby překonal obtíže a šel vpřed.
Rukověť bojovníka světla

Ti, kteří neriskují, vidí u ostatních vždycky jen jejich selhání.
Jedenáct minut

Čekání bolí. Zapomínání bolí. Ale není větší utrpení než nevědět, k čemu se rozhodnout.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Hrozba nemusí vyprovokovat reakci, pokud se jí nikdo nezabývá.
Poutník

Dvě nejtěžší zkoušky na duchovní cestě jsou trpělivost čekat na správnou chvíli a odvaha nepocítit zklamání z toho, s čím se setkáme.
Veronika se rozhodla zemřít

Absolutní svoboda neexistuje. Existuje jen svoboda vybrat si, cokoli chceme, a pak se tím rozhodnutím řídit.
Záhir

Než v životě přistoupíme k nějakému důležitému rozhodnutí, je vždycky dobré trochu zpomalit.
Mágův deník

Začněte něco dělat. Tak se čas stane vaším spojencem, ne nepřítelem.
Pátá hora

Bojovníka světla posiluje právě zkušenost boje.
Rukověť bojovníka světla

Když se chceme pustit do Dobrého boje, potřebujeme pomoc. Potřebujeme přátele, a když naši přátelé nejsou nablízku, musíme učinit naši hlavní zbraní samotu.
Mágův deník

Mít odvahu udělat kroky, které jsme vždycky chtěli udělat, je jen způsob, jak dokázat, že věříme v Boha.
Brida

Musíte být oddán místu, které si vyberete. Rozštěpené království neodolá nájezdu útočníků. Rozštěpená lidská bytost nemůže čelit životu s důstojností.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Pán po nás žádá jen to, co jsme schopni vykonat.
Pátá hora

Bůh existuje všude tam, kde mu dovolí vstoupit.
Alchymista

Bůh nám v životě vždycky nabídne druhou příležitost.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Pán naslouchá modlitbám těch, kteří touží být schopni zapomenout na nenávist, ale je hluchý k těm, kdo chtějí uprchnout před láskou.
Pátá hora

Nejlepší způsob, jak sloužit Bohu, je jít za svými sny. Jenom šťastní dovedou šířit štěstí.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Nejlepší způsob, jak se ponořit do Boha, je prostřednictvím lásky.
Brida

Tělo je projevem Boha ve viditelném světě.
Brida

Pamatuj, první přímá cesta k Bohu je modlitba. Druhá přímá cesta je radost.
Brida

Kdykoli zatoužíš spatřit Boží tvář, spatříš ji.
Poutník

Nastávají chvíle, kdy do našich životů vstoupí obtíže a my nemůžeme udělat nic, abychom se jim vyhnuli. Ale ony mají svůj důvod. Teprve když je překonáme, pochopíme, proč nás potkaly.
Pátá hora

Každý, kdo má odvahu říci, co cítí v srdci, je ve spojení s Bohem.
Fejeton – Strom a jeho ovoce

Když Bůh chce, aby někdo zešílel, splní mu všechny jeho touhy.
Valkýry

Kdyby bojovník světla čekal na ideální okamžik, nikdy by se nepohnul z místa; k dalšímu kroku potřebuje trochu bláznovství.
Rukověť bojovníka světla

Lidé se nebojí neznáma, protože každý člověk je schopen dosáhnout všeho, co chce a co potřebuje.
Alchymista

Bojovník světla se snaží zjistit, s čím může počítat on. A vždy přezkoumá vlastní výzbroj, jíž je víra, naděje a láska.
Rukověť bojovníka světla

Nejsou to vysvětlení, co nás pohání kupředu; je to naše vůle jít vpřed.
Brida

Když nemám co ztratit, mám všechno. Když přestanu být tím, kým jsem, najdu sebe sama.
Jedenáct minut

Svému srdci nikdo neunikne. Proto je lepší naslouchat, co říká, aby nikdy nedošlo k ráně, kterou nečekáš.
Alchymista

 

12ec5ba96f_14212281_o2.jpg

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

prosím o radu

(Jakub Duda, 8. 2. 2019 19:35)

chtěl bych se zeptat u jaké knihy je tento citát:

Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.

Alcapone

(De Niro, 13. 1. 2015 20:13)

Rybu Zabiji prilis otevrena Huba...Tak Drz Hubu a Nic Se Ti Nestane...

 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 252357
Měsíc: 1091
Den: 36